Konferencja

 
 

 

Logo IMIUE 

 

oraz

 Logo ITC

Instytut Maszyn

i Urządzeń Energetycznych

  Instytut Techniki Cieplnej

 

 zapraszają 

w dniach 9 – 11 Października 2013 r.

na

V Konferencję Naukowo – Techniczną

 

ENERGETYKA GAZOWA 2013

 

 

 

Celem konferencji jest wymiana informacji oraz merytoryczna dyskusja w zakresie możliwości technologicznych, uwarunkowań ekonomicznych, efektywności energetycznej i ekologicznej oraz użyteczności społecznej większego wykorzystania gazu w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej. 


Wszystkie przyjęte przez Radę Naukowo–Programową referaty są recenzowane i będą wygłaszane przez autorów w sesjach plenarnych i problemowych konferencji.Wybrane referaty o znaczącej wartości naukowej zostaną opublikowane w Archiwum Energetyki oraz Rynku Energii.

 

Poprzednie cztery edycje Konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem; w każdej z nich udział wzięło średnio około 150 uczestników, którzy opracowali i wygłosili w sumie blisko 150 referatów i komunikatów techniczno-produkcyjnych. Na konferencji gościli znaczący przedstawiciele przemysłu branży energetycznej, gazowniczej, naukowcy krajowi i zagraniczni.

 

Konferencja „Energetyka Gazowa” jest konferencją krajową. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy dopuszczają również referaty oraz wystąpienia w języku angielskim.

 
 

Ważne daty

 
 

 31 maja 2013 r.

termin nadsyłania referatów oraz rejestracji na stronie

 

15 czerwca 2013 r.

wyniki recenzji prac

 

30 czerwca 2013 r.

wniesienie opłat za konferencję

 

9 – 11 października 2013 r.

obrady konferencyjne

 

 

 
 

Miejsce

 
 

 Obszar

Jura Krakowsko-Częstochowska

 

Adres

Hotel Villa Verde Congress & Spa

42-400 Zawiercie

ul. Mrzygłodzka 273

 

Współrzędne GPS

50°30'37.96"N

19°22'57.00"E